User menu

Audienţa cetăţenilor

 

O R A R U L

audienţei cetăţenilor de către conducerea

Ministerului Sănătăţii

Ministru
dna Ruxanda GLAVAN
Prima zi de LUNI
de la 14.00 pînă la 17.00
 
Viceministru
dna Liliana IAȘAN
Prima zi de LUNI
de la 14.00 pînă la 17.00
A doua zi de LUNI
de la 14.00 pînă la 17.00
Viceministru
dl Oleg CRECIUN
Prima zi de LUNI
de la 14.00 pînă la 17.00
A patra zi de LUNI
de la 14.00 pînă la 17.00
Viceministru, Aliona SERBULENCO
dna 
Prima zi de LUNI
de la 14.00 pînă la 17.00
A doua zi de LUNI
de la 14.00 pînă la 17.00
Secretar de stat
dna Rodica SCUTELNIC
Fiecare zi de MARŢI şi JOI
conform programului de lucru

Notă: Cetăţenii sunt audiaţi în birourile de serviciu ale conducătorilor nominalizaţi.

Orarul audienţei la ministru şi viceminiştri este stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.689 din 13 noiembrie 2009 „Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor”.

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă la ministru şi viceminiştri se efectuează în temeiul cererii depuse în prealabil la cancelaria Ministerului Sănătăţii (str. V. Alecsandri nr.2, tel. 022-268-818; 022-268-816), prin poştă sau la adresa de e-mail: audienta@ms.gov.md.

În cerere se va indica succint problema pentru care se solicită audienţă. Persoanele ce se prezintă la audienţă sînt rugate să aibă cu sine un act de identitate.

Informaţii suplimentare privind organizarea audienţei la ministru şi viceminiştri se oferă zilnic de către angajaţii Serviciului petiţii, audienţă şi secretariat la tel. 022-268-818; 022-268-816.

Audienţa cetăţenilor de către conducătorii (adjuncţii conducătorilor) subdiviziunilor structurale ale aparatului central al Ministerului Sănătăţii se efectuează în fiecare zi de marţi şi joi conform programului de lucru.

 

ATENŢIE!!

Cererea ce NU va conţine indicarea problemei pentru care se solicită audienţă NU va fi procesată.

Petiţiile adresate Ministerului Sănătăţii sunt examinate în conformitate cu :

-  Legea Republicii Moldova nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 "Cu privire la petiţionare".

-  Instrucțiuni privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.208 din 31 martie 1995.

Înregistrarea şi coordonarea examinării petiţiilor este pusă în sarcina Serviciului petiţii, audienţă şi secretariat al Ministerului Sănătăţii.

Informaţii Utile

Linia verde a Ministerului Sănătăţii: 0-22-72-10-10

Linia verde a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină: 0-800-99999

 

 

Descarcă