User menu

Contactele angajaților Ministerului

 

Numele, prenumele
Funcția
Telefon
E-mail
Ruxanda Glavan
Ministru
+ 373 22 268 885
Liliana Iașan
Viceministru
+ 373 22 268 883
Aliona Serbulenco
Viceministru
+ 373 22 268 884
Oleg Creciun Viceministru + 373 22 268 882 oleg.creciun@ms.gov.md
Rodica Scutelnic
Secretar de stat

+ 373 22 268 886

+ 373 22 268 871

                                   Cabinetul Ministrului (cu statut de serviciu)
Victor Savin
Șef de cabinet
+ 373 22 268 824
Maria Dimineț
Consilier
+ 373 22 268 811
maria.diminet@ms.gov.md
Ludmila Cîrciumari
Asistent
+ 373 22 268 885
                            Direcţia Asistenţă Medicală Primară, Urgenta şi Comunitară
Tatiana Zatîc
Șef direcţie
+ 373 22 268 823
Luminiţa Avornic
Șef adjunct direcţie
+ 373 22 268 828
Silvia Gherasim
Consultant principal
+ 373 22 268 857
  Consultant + 373 22 268 831  
  Consultant    
                                      Direcţia  Asistenţă Medicală Spitalicească
 
Șef direcţie
   
Natalia Popa
Șef adjunct direcţie
+ 373 22 268 876
 
Consultant principal
+ 373 22 268 813
 
                                   Serviciul Asistenţă Medicală Mamei și Copilului
Lilia Oleinic
Consultant principal
+ 373 22 268 826
Liudmila Naconecinaia
Consultant superior
+ 373 22 268 803
                             Serviciul nursing, reabilitare și îngrijiri de lungă durată
Gabriela Melnic-Țurcanu  Consultant superior + 373 22 268 869 gabriela.melnic@ms.gov.md
                                                    Direcţia Sănătate Publică
Bucinschi Iurii
Şef direcţie
+ 373 22 268 866
Daniela Demişcan
Şef adjunct direcţie
+ 373 22 268 867
Vladimir Carp
Consultant principal
+ 373 22 268 806
  Consultant + 373 22 268 860  
                                                 Serviciul  Programe Naţionale
 
Şef serviciu
+ 373 22 268 867
 
Cristina Drăguțan
Consultant superior
+ 373 22 268 858
Direcţia Management Personal Medical
 
Şef direcţie
+ 373 22 268 801
 
Nelea Prodan Șef adjunct direcţie +373 22 268 804 nelea.prodan@ms.gov.md
 

Victoria Olaru

Consultant principal
+ 373 22 268 837
 
Consultant superior
+ 373 22 268 836
 
Ion Sîrbu Consultant + 373 22 268 829 ion.sirbu@ms.gov.md
Ludmila Șavga Specialist principal + 373 22 268 872 liudmila.savga@ms.gov.md
                                           Serviciul salarizare şi normare personal
Natalia Chihai
Şef serviciu
+373 22 268 833
  Consultant    
Direcția Medicamenete și Dispozitive Medicale
Maria Lăpteanu
Șef direcţie
+ 373 22 268 840
Gheorghe Gorceag
Șef adjunct direcţie
+ 373 22 268 855
 
Consultant superior
+ 373 22 268 855
 
 
Consultant
+ 373 22 268 855
 
 
Specialist superior
+ 373 22 268 855
 
                                              Direcţia Buget, Finanţe și Asigurări
Denis Valac
Şef direcţie
+ 373 22 268 839
Lilia Gantea
Şef adjunct direcţie
+ 373 22 268 821
Ina Hristescu
Consultant superior
+ 373 22 268 863
                               Serviciul asigurări medicale, management financiar
 
Consultant principal
+373 22 268 812
 
Igor Sajin Consultant + 373 22 268 812 igor.sajin@ms.gov.md
  Specialist principal +373 22 268 812  
                                                           Direcţia Juridică
Andrei Şveţ
Şef direcţie
+ 373 22 268 827  
Diana Noroc
 Şef adjunct direcţie
+ 373 22 268 849
Denis Halamendric
Consultant
+ 373 22 268 890
  Consultant + 373 22 268 890  
Ion Glavațchi Consultant + 373 22 268 849 ion.glovatchi@ms.gov.md
                                    Direcţia Relaţii Externe și Integrare Europeană
Andrei Cazacu
Şef direcţie
+ 373 22 268 807
 
Şef adjunct direcţie
+ 373 22 268 853
 
Olga Cebotaru
Consultant
+ 373 22 268 847
olga.cebotaru@ms.gov.md
 Alexandru Dragan Consultant + 373 22 268 861 alexandru.dragan@ms.gov.md
 
Consultant
+ 373 22 268 838
 
 
Specislist principal
+ 373 22 268 838  
                                    Secţia Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor
Valeriu Goncear
Șef secţie
+ 373 22 268 862
Ana Bucur
Consultant
+ 373 22 268 854
 
Consultant
+ 373 22 268 832
 
Iulia Mihalachi Consultant + 373 22 268 858 iulia.mihalachi@ms.gov.md
                                            Direcţia Contabilitate și Patrimoniu
Olga Poiană
Şef direcţie, contabil-şef
 +373 22 268 820
Anatol Gudumac
Şef adjunct direcţie, contbil șef adjunct
+373 22 268 822
Arina Terlețkaia-Catruc
Consultant principal
+373 22 268 841
Anna Crani
Specialist principal
+373 22 268 841 anna.crani@ms.gov.md
                                         Serviciul Administrarea Proprietăţii Publice
Aliona Talpalaru
Şef serviciu
+373 22 268 819
Igor Tofan
Consultant
+373 22 268 842
                                        Serviciul e-Transformare şi e-Sănătate
Sergiu Ungureanu Şef serviciu +373 22 268 805 sergiu.ungureanu@ms.gov.md
  Consultant +373 22 268 817  
  Specialist +373 22 268 817  
                                                       Serviciul Resurse Umane
Silvia Ceban
Şef serviciu
+373 22 268 802
Stela Vieru
Consultant superior
+373 22 268 874
Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media
  Consultant superior
+373 22 268 873
 
                                                     Serviciul Audit Intern
 
Şef serviciu
+373 22 268 809
 
Luncașu Ana
Auditor intern
+ 373 22 268 809
Serviciul Petiții, Audiență și Secretariat
Daniela Munteanu Şef serviciu +373 22 268 818 daniela.munteanu@ms.gov.md
Nina Olaru
Inspector superior
+373 22 268 816
 
+ 373 22 268 832