User menu

Legislație

Titlu Anul
Scrisoare circulara a Ministerului Sanatatii nr. 01-4/6-690 din 22.06.2017
2017
Scrisoare circulara a Ministerului Sanatatii nr. 01-4/4-691 din 22.06.2017
2017
Scrisoare circulara a Ministerului Sanatatii nr. 01-4 / 6-62 din 10 ianuarie 2017
2017
Scrisoare circulara a Ministerului Sanatatii nr. 01-4/6-727 din 10.10.2016
2016
RECOMANDĂRI PENTRU UN REGIM ALIMENTAR SĂNĂTOS ŞI ACTIVITATE FIZICĂ ADECVATĂ ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN REPUBLICA MOLDOVA
2016
Hotărîre nr. 1 din 10.02.2016 Cu privire Ia aprobarea Fişei de monitorizare a respectării prevederilor Legii nr. 278 privind interzicerea publicităţii şi promovării produselor din tutun în unităţile comerciale, care desfăşoară comerţ cu amănuntul
2016
Scrisoarea circulară a Ministerului Sănătăţii nr. 01-4/6-05 din 12 ianaurie 2015
2016
Protocol privind procedura de apelare a mijloacelor aeriene și terestre de intervenții transfrontaliere la urgențe medicale și pentru cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor
2015
Protocol privind realizarea comunicațiilor necesare mijloacelor aeriene și terestre în caz de situații de urgență/dezastre/situații excepționale și pentru acordarea asistenței medicale de urgență
2015
Plan de intervenție comună pentru asigurarea răspunsului în caz de situații de urgență/dezastre/situații excepționale și pentru acordarea asistenței medicale de urgență
2015
Scrisoarea circulară MS nr. 01–4/6–30 din 21 ianuarie 2015
2015
Ordin nr. 52 – p § 5 20 aprilie 2011 Cu privire la subdiviziunea resurse umane din instituţiile medico-sanitare
2011
Scrisoarea MS Nr. 01-9/338 din 08.02.2011 adresata Specialistilor principali de profil al MS
2011
Ordin nr. 647 din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiţii de siguranţă
2010
Conducătorilor instituţiilor medico-sanitare
2009
Politica de contabilitate-cadru a Instituţiei Medico-Sanitare Publice
2009
NORME Nr. 32 din 29.06.2005 Normative sanitaro-epidemiologice de stat privind conţinutul de nitraţi în produsele de origine vegetală
2005
INSTRUCŢIUNE Nr. 189 din 22.06.2005 privind modul de completare a certificatului de concediu medical
2005
LISTA Nr. 168 din 30.04.2004 Единный каталог тарифов на медико-санитарные услуги предоставляемые республиканскими, муниципальными и районными медико-санитарными учреждениями
2004
REGULI Nr. 59 din 18.04.2004 REGULI ŞI NORMATIVE SANITARO-EPIDEMIOLOGICE DE STAT PRIVIND PREGĂTIREA ŞI DISTRIBUIREA PRODUSELOR ALIMENTARE LA BORDUL AERONAVELOR ÎNREGISTRATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2004
NORME Nr. 6335 din 21.08.2003 Normativele igienice privind reziduurile preparatelor de uz fitosanitar în obiectele mediului înconjurător
2003
DIVERSE Nr. 51 din 21.08.2003 NORMATIVE IGIENICE DE MIGRARE A ELEMENTELOR TOXICE DIN CONFECЮIILE, СARE CONTACTEAZГ CU PRODUSELE ALIMENTARE xa6I METODE DE DETERMINARE
2003
Specializările pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt universitar şi postuniversitar la profilurile medical şi farmaceutic, aprobate de Ministerul Economiei din 27.12.2000
2000
DIVERSE Nr. 1501 din 15.01.1997 Tabel sintetic al prevederilor Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor relativ la determinarea cantităţii mari sau mici de substanţe narcotice deţinute ilegal ori traficare
1997
DIVERSE Nr. 19 din 22.02.1996 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA Provizorii admise ale valorilor radionuclizilor Cesiu-134/137 şi Stronţiu-90 în produsele alimentare şi apa potabilă (NPA-96)
1996