User menu

Referințe Utile

Internaţionale

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO)

Proiectul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)

Oficiul Băncii Mondiale în Republica Moldova

Alianţa Americană Internaţională pentru Sănătate (AIHA)

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)

Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS)

Centrul de Resurse Informationale a Retelei Programelor de Sanatate Publica din Noile State Independente

Naţionale

Centrul Naţional de Management în Sănătate

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Casa Naţionala de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Şcoala de Management in Sănătate Publică (SPH)

Agenţia Medicamentului din Republica Molodova

Resurse naţionale

Cabinetul Instructiv-Metodic Republican

Centrul National Stiintifico-Practic Medicina de Urgenta

Consiliul Naţional de Evaluare şi acreditare în Sănătate

Organizaţii nonguvernamentale partenere

Asociaţia Obstească "Liga persoanelor care trăiesc cu HIV din RM"

Societatea Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova

Asociaţia Obştească “Reforme medicale“

Centrul de Zi „Speranţa”

Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)

Asociaţia de Nursing din Republica Moldova

Instituţia obştească Centrul “Hippocrates”

Centrul de Medicină şi Cercetări ”Genesis”

Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova”

ONG “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi

“Speranţa terrei”

Asociaţia pentru Asistenţa Copiilor cu Deficienţe „ASCODE”

Asiciaţia FACEMM (Facilitarea Activităţilor de Comunicare şi Emancipare în Mass-Media)

Societatea de Cruce Roşie din Moldova

Societatea de Planificare a Familiei din Moldova (SPFM)

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV “Memoria”)

Asociaţia Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”

Proiecte Inovatoare în Penitenciare

Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI"

Fundaţia Filantropică Medico-Socială "Angelus Moldova"