User menu

Informare privind procesele judiciare inițiate împotriva persoanelor care după terminarea studiilor de rezidențiat nu și-au onorat obligațiilor contractuale de a activa conform repartizării Ministerului Sănătății

Undefined

Pentru informarea corectă și completă a publicului larg privind inițierea proceselor judiciare contra persoanelor, care după terminarea studiilor de rezidențiat nu și-au onorat obligațiile contractuale de a activa conform repartizării, Ministerul Sănătății vine cu următoarele precizări:

În scopul asigurării executării recomandărilor incluse în Hotărârea Curții de conturi nr. 39 din 21 iulie 2014 „Cu privire la Raportul auditului performanţei „Managementul resurselor umane al Ministerului Sănătăţii şi procedurile implementate de instituţiile medico-sanitare publice contribuie la gestionarea eficientă şi eficace a personalului medical?” și prevederilor punctului 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003, cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti, în cazul nerespectării de către tinerii specialişti a contractului semnat cu Ministerul Sănătăţii, ei sunt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruirea universitară, din contul bugetului de stat, şi postuniversitară în volumul calculat de minister.

Astfel,  în perioada mai – iulie 2017, au fost  înaintate o serie de acțiuni în instanțele judecătorești către absolvenții studiilor de rezidențiat,  promoția anului 2016, care nu s–au angajat în instituțiile medico–sanitare publice conform repartizării Ministerului Sănătății.

La moment, au fost depuse în total 103 cereri de chemare în judecată, în instanțele judecătorești din întreg teritoriul Republicii Moldova,  pentru persoanele care nu și-au onorat obligațiile de a activa conform repartizărilor Ministerului Sănătății și pentru care au fost alocate din bugetul de stat sume considerabile pentru instruirea gratuită a acestora.