User menu

Transparență decizională

Responsabil de procesul de implementare a Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2012-2015: Marcela Ţîrdea, Şef Secţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, tel.: 022 26 88 13, e-mail: marcela.tirdea@ms.gov.md

Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei

Monitorizarea procesului de implementare a legislatiei

Programe anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative

Lista partilor interesate informate despre procesul decizional

Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional

Reguli interne privind asigurarea transparentei in procesaul decizional