User menu

Legislație

Titlu Anul
Ordin nr. 588 din 18.07.2016 Cu privire la implementarea Hotariirii de Guvern
2016
Hotarire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat nr. 884 din 28.12.2015
2015
Hotarirea Guvernului nr. 807 din 31.10.2012 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
2012
Hotărîrea Guvernului nr. 756 din 09.10.2012 cu privire la aprobarea Programului naţional de transplant pentru anii 2012-2016
2012
Hotărîrea Guvernului nr. 756 din 09.10.2012 cu privire la aprobarea Programului naţional de transplant pentru anii 2012-2016
2012
Hotărîrea Guvernului nr. 727din 28.09.2012 cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013
2012
Hotarirea Guvernului nr. 545 din 25.07.2012 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medical
2012
Hotarirea Guvernului nr. 504 din 12.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice
2012
Hotarirea Guvernului nr. 428 din 18.06.2012 cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea serviciilor de radioterapie
2012
Hotarirea Guvernului nr. 360 din 06.06.2012 pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020
2012
Hotarirea Guvernului nr. 295 din 14.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a spitalizării temporare coercitive în instituţiile medicale specializate antituberculoase
2012
Hotarirea Guvernului nr. 280 din 03.05.2012 cu privire la modificarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere
2012
Hotarirea Guvernului nr. 287 din 26.04.2011 privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la colaborareaîn domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, întocmitla Minsk, la 26 iunie 1992
2012
Hotarirea Guvernului nr. 171 din 19.03.2012 cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017
2012
Hotarirea Guvernului nr. 134 din 27.02.2012 cu privire la aprobarea Programului naţional privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016
2012
Hotarirea Guvernului nr. 135 din 27.02.2012 pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind Strategia naţională pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova (2012-2020)
2012
Hotarirea Guvernului nr. 119 din 23.02.2012 privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de Înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate în Europa de S-E în cadrul Procesului de cooperare regională în..
2012
Hotarirea Guvernului nr. 100 din 16.02.2012 cu privire la aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016
2012
Hotarirea Guvernului nr. 90 din 13.02. 2012 privind aprobarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016
2012
Hotarirea Guvernului nrr. 55 din 30.01.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a Standardelor minime de calitate
2012
Hotarirea Guvernului nr. 33 din 13.01.2012 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1252 din 1 decembrie 2005
2012
Hotarirea Guvernului nr. 32 din 13.01.2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente
2012
Hotarirea Guvernului nr. 14 din 05.01.2012 pentru aprobarea Acordului între Ministerul Sănătăţii al RM şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniile sănătăţii şi ştiinţelor medicale, întocmit la Praga la 29 noiembrie 2011
2012
Hotarirea Guvernului nr. 1019 din 28.12.2011 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
2011
Hotarirea Guvernului nr. 946 din 15.12.2011 privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
2011
Hotarirea Guvernului nr. 945 din 13.12.2011 privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2011-2015
2011
Hotarirea Guvernului nr. 91 din 07.12.2011 pentru aprobarea Acordului între Ministerul Sănătăţii al RM şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, întocmit la Baku la 13 septembrie 2011
2011
Hotarirea Guvernului nr.741 din 03.10.2011 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de modificare a Memorandumului de Înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare
2011
Hotorirea Guvernului nr. 632 din 24.08.2011cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practicile de radioterapie
2011
Hotarirea Guvernului nr. 632 din 24.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practicile de radioterapie
2011
Hotarirea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
2011
Hotorirea Guvernului nr. 596 din 03.08.2011 cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod
2011
Hotarirea Guvernului nr. 549 din 21.07.2011 cu privire la aprobarea Programului naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 2011-2015
2011
Hotarirea Guvernului nr. 430 din 13.06.2011 cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Grant privind Proiectul de introducere a energiei curate prin intermediul sistemului solar de generare a energiei electrice între Guvernul RM
2011
Hotarirea Guvernului nr. 399 din 08.06.2011 cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Jucării Cerinţe de securitate", aprobate prin Hotărîrea Guvernuluinr. 83 din 31 ianuarie 2008
2011
HG nr. 387 din 27.05.2011 privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA,Tuberculozei şi Malariei, semnat la Geneva la 13 septembrie 2010
2011
Hotarirea GGuvernului nr. 338 din 11.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici
2011
Hotarirea Guvernului nr. 196 din 25.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
2011
Hotarirea Guvernului nr. 165 din 17.03.2011 cu privire la aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016
2011
Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 18.02.2011 cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii al RM şi Ministerul Sănătăţii al României în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010
2011
Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 04.02.2011 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
2011
Hotărîrea Guvernului nr. 64 din 04.02.2011 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate
2011
Hotărîrea Guvernului nr. 1214 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră
2010
Hotărîrea Guvernului Nr. 1204 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar cu privire la instituţiile de învăţămînt complementar (extraşcolar)
2010
Hotarirea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor deuz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale
2010
Hotărîrea Guvernului nr.1192 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Programului Naţional de imunizări pentru anii 2011-2015
2010
Hotărîrea Guvernului Nr. 1182 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul-medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 a
2010
Hotărîrea de Guvern nr. 1171 din 21.12.2010 privind aprobarea Programului Naţional de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015
2010
Hotarirea nr. 1143 din 16.12.2010 privind aprobarea Programului national de prevenire si control al infectiei HIV/SIDA si infectiilor cu transmitere sexuala pentru anii 2011-2015
2010
Hotărîrea Guvernului 1115 din 06.12.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 1116 din 06.12.2010 cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea unor servicii de sănătate
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 02.12.2010 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 1075 din 16.11.2010 pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente cu privire la Programul de acţiuni comune ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind combate
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 27.10.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pentru anii 2011-2020
2010
Hotărîrea Guvernului nr.755 din 18.08.2010 cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între statele membre ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului Re
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 676 din 30.07.2010 cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vladimir Hotineanu, ministru al sănătăţi
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 441 din 28.05.2010 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare a statelor-membre ale CSI cu privire la crearea sistemelor naţionale compatibile de telemedicină, dezvoltarea şi utilizarea în continuare
2010
Hoărîrea Guvernului nr. 379 din 07.05.2010 cu privire la Programul de dezvoltare a asistenţei medicale spitaliceşti pe anii 2010-2012
2010
Hotărîrea Guvernului nr. 323 din 28.04.2010 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005
2010
HOTĂRÎRE Nr. 824 din 15.12.2009 Cu privire la aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul gripal nou A(H1N1) în Republica Moldova
2009
HOTĂRÎRE Nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
2007
HOTĂRÎRE Nr. 13 din 31.07.2007 privind utilizarea şi comercializarea produselor alimentare în instituţiile pentru copii
2007
HOTĂRÎRE Nr. 12 din 26.07.2007 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 20 din 20 octombrie 2006 “Cu privire la aprobarea Listei preparatelor dezinfectante înregistrate în Republica Mold
2007
HOTĂRÎRE Nr. 9 din 01.06.2007 privind Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea instruirii igienice a unor categorii de angajaţi
2007
HOTĂRÎRE Nr. 20 din 20.10.2006 cu privire la aprobarea Listei preparatelor dezinfectante înregistrate şi reînregistrate în Republica Moldova
2006
HOTĂRÎRE Nr. 10 din 30.05.2006 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 11 din 29 septembrie 2005
2006
HOTĂRÎRE Nr. 5 din 20.02.2006 privind perfecţionarea activităţii de certificare igienică a mărfurilor, produselor alimentare şi nealimentare
2006
HOTĂRÎRE Nr. 18 din 29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat pentru întreprinderile de fabricare a mixturilor asfaltice, revizuite în conformitate cu Legea nr.424-XV din 16 decembrie 20
2005
HOTĂRÎRE Nr. 16 din 29.12.2005 cu privire la condiţiile şi procedura de autorizare sanitară a activităţii de întreprinzător
2005
HOTĂRÎRE Nr. 9 din 19.07.2005 cu privire la aprobarea modificărilor şi a completărilor la Regulile sanitare referitor la importul de materii prime şi produse alimentare în Republica Moldova, nr.06.10.3.8 din 21.12.94
2005
HOTĂRÎRE Nr. 01_04 din 31.05.2004 cu privire la aprobarea şi implementarea Normelor sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din
2004
HOTĂRÎRE Nr. 03 din 06.08.2001 cu privire la ratificarea unor acte normative pe teritoriul Republicii Moldova
2001
HOTĂRÎRE Nr. 8 din 10.04.2001 despre măsurile de prevenire a importului şi răspîndirii bolii Creutzfeldt-Jakob în Republica Moldova
2001
HOTĂRÎRE Nr. 7 din 30.10.2000 despre perfecţionarea activităţii privind autorizărea (vizarea) sanitară a obiectelor
2000
HOTĂRÎRE Nr. 252 din 19.03.1999 despre folosirea în practică a test-sistemelor virusologice, destinate evidenţierii markerilor hepatitelor virale, HIV/SIDA şi altor maladii infecţioase
1999
HOTĂRÎRE Nr. 30 din 03.03.1999 despre folosirea în practică a test-sistemelor virusologice, destinate evidenţierii markerilor hepatitelor virale, HIV/SIDA şi altor maladii infecţioase
1999
HOTĂRÎRE Nr. 7 din 01.12.1998 Subsatanţele narcotice, substanţele psihotrope, care se află sub controlul internaţional, în corespundere cu Convenţiile ONU din anii 1961, 1971 şi 1988 pe teritoriul Republicii Moldova
1998
HOTĂRÎRE Nr. 10 din 10.11.1998 despre interzicerea distribuirii în scopul consumului uman al produselor alimentare neautorizate de Ministerul Sănătăţii
1998
HOTĂRÎRE Nr. 6 din 06.05.1998 despre interzicerea importului şi desfacerii nutrienţilor biologic activi (preparate parafarmaceutice) în lipsa certificării de stat în Republica Moldova
1998
HOTĂRÎRE Nr. 35 din 19.01.1998 despre ratificarea unor documente normativo-igienice ce reglementează cerinţele şi normele sanitaro-igienice referitor la obiectivele cu surse de iradiere neionizantă Nr.01-8/35
1998
HOTĂRÎRE Nr. 01-9/30 din 27.01.1997 a medicului şef sanitar de Stat al Republicii Moldova despre interzicerea importului şi desfacerii în scopul consumului uman a sării neiodurate
1997